starosta Vítějevsi (ANO)

Počet výroků: 1

Např. v Německém městě Rütli je 83% studentů imigrantů. Bílí žáci a učitelé jsou okrádáni a napadáni každý den.

Petr Havlíček, starosta Vítějevsi za ANO, publikoval  na Parlamentních listech letos v listopadu úvahu „Evropa páchá sebevraždu aneb větřelci a jejich trojský kůň“. Výrok v úvodu je pouze ukázkou z textu pana starosty, který obsahuje velké množství dalších obdobných tvrzení. Informace v ní uváděné mají na první pohled charakter hoaxu, rozhodli jsme se je proto ověřit. Jak to dopadlo?

Dopis (2)

30. 11. 2015

Vážený pane starosto,

se zájmem jsme si přečetli vaši úvahu „Evropa páchá sebevraždu aneb vetřelci a jejich trojský kůň“, kterou jste publikoval letos 24. listopadu tohoto roku na webových stránkách Parlamentnílisty.cz. Nahlídli jsme ji z pozice dat z otevřených zdrojů tak, jak přísluší projektu Faktus ověřujícímu výroky politiků. Zde Vám zasíláme výsledek a jednotlivá srovnání.

Vaše tvrzení: „V Dánsku proběhla na konci srpna veřejná demonstrace na podporu Islámského státu, a protože byla řádně a včas nahlášena, poskytla jí policie ještě ozbrojený doprovod.“

Ověření: Video, ze kterého pravděpodobně vycházíte, není z letošního roku, ale je naopak šest let staré. Demonstrující střežení dánskou policií vyjadřují svou podporu lidem žijícím v pásmu Gaza, nikoli tzv. Islámskému státu.

Vaše tvrzení: „Stovka islamistů narukuje na Letnou a demonstrativně pod širým nebem vyřvávají přes megafon svoji scestnou ideologii.“

Ověření: Zde si nejsme jisti, jakou akci myslíte. Na začátku května 2014 se na Letné v Praze sešlo asi 300 muslimů, aby se zde pomodlili. Veřejnosti chtěli ukázat, jak probíhá jejich nejdůležitější modlitba v rámci týdne, a zároveň vyjádřit svůj nesouhlas se zásahem (a průběhem zásahu) policie v jejich modlitebnách na Václavském náměstí a Černém mostě v Praze.

Vaše tvrzení: „Dnes už je v Evropě téměř 60 milionů muslimů. Do 11 let (2025) je dle srovnání dostupných oficiálních statistik odhadováno, že to bude dvojnásobek. Toto je ještě střízlivý odhad, který nezapočítává zvýšenou imigraci a konvertity.“

Ověření: Podle amerického výzkumného centra Pew Research dlouhodobě sledujícího náboženské trendy ve světě žilo roce 2010 v Evropě 5,9 % muslimů (44 miliónů) a v roce 2050 jich zde bude 10,2 % včetně migrace. Porodnost ve světě se totiž celkově snižuje, i muslimské ženy mají méně dětí. Navíc pokud imigrují do Evropy, jejich porodnost klesá ještě více a blíží se počtu dětí, které mají Evropanky.

Vaše tvrzení: „Např. v Německém městě Rütli je 83% studentů imigrantů. Bílí žáci a učitelé jsou okrádáni a napadáni každý den.“

Ověření: V Německu neexistuje město Rütli, pouze berlínský kampus ve čtvrti Neukölln nese toto jméno. Původně střední škola s 300 žáky (80 % muslimů) si prošla velkou proměnou. Mezi lety 2005 až 2006 se škola ocitnula v centru zájmu, protože její vedení z důvodu vysoké míry agrese včetně napadání vyučujících, žádalo její zavření. Německem se rozhořela diskuze, co s tím. Starosta čtvrti Neukölln nakonec v duchu hesla „Nevzdáme se ani jedné školy“ najal experty, kteří navrhli transformaci školy, a s pomocí státu i nadací sehnal finanční prostředky. Škola byla rozšířena o další stupně vzdělání a dnes je z ní kampus, který inspiruje další samosprávy. Odborníci se shodli, že kořenem problémů na škole v Rütli byla materiální a společenská situace studentů (nikoliv náboženství). Ředitelka, která školu vede, o tom napsala i oceňovanou knihu.

Vaše tvrzení: „Ve Velké Británii je na muslimských demonstracích už naprosto běžné, že je přečíslená policie honěna rozvášněným davem za výkřiků „Aláh akbar“.“

Ověření: Nevíme, z čeho usuzujete, že se jedná o běžnou praxi. Pravděpodobně jste viděl šest let staré video, které zachycuje londýnskou policii, jak běží s davem, který se vyčlenil z desítek tisíc lidí protestujících za svobodu Palestiny a proti politice Izraele. Několik stovek mladíků, většinou maskovaných pak na policisty pokřikovalo nadávky, demolovalo obchody a házely po policistech dopravní značení, za což byli následně stíháni.

Vaše tvrzení: „Velká část anglických muslimů totiž věří, že Islám by měl nahradit britskou demokracii. Mnohé Londýnské čtvrti opouštějí původní obyvatelé, protože jsou od imigrantů utlačováni.“

Ověření: Žádný průzkum, který by tuto otázku řešil, jsme nenašli. Ano, mnohé londýnské čtvrti opouštějí obyvatelé, důvody jsou ale zcela jiné než jejich muslimští sousedi, především socio-ekonomické.

Vaše tvrzení: „V Norsku se nyní potýkají s problémem zvaným „znásilňovací epidemie“. Přes 90% pachatelů jsou muslimští imigranti z blízkého východu. 9 z 10 znásilněných jsou norské ženy. Pro jistotu si tam dnes ženy přebarvují jejich blond vlasy na černo a doprovázejí se ve skupinách. Jedinou celkově efektivní ochranou proti tomu je však nošení hidžábu (dresscode zahrnující pokrývku hlavy).“

Ověření: Podle dostupných dat mají v Oslu, kde je podle posledního sčítání lidu 70.4 % obyvatel norské národnosti, 73 % znásilnění na svědomí Norové. O přebarvování vlasu jako prevenci před znásilněním se nám u věrohodných zdrojů nepodařilo nic dohledat. Rádi bychom Vás tedy požádali o zdroj této informace.

Vaše tvrzení: „V Oslu podle studie norského deníku Aftenposten stojí drogový byznys na azylantech. Prakticky všichni cizinci, které policie zadrží v souvislosti s překupnictvím drog, jsou žadatelé o azyl či ilegální přistěhovalci.“

Ověření: Podle zprávy norského institutu sledujícího drogovou a alkoholovou problematiku SIRUS z roku 2014 zaznamenala policie tyto mezinárodní drogové sítě páchající trestnou činnost na jejím území. Metamfetamin je specialitou litevsko-polské sítě. Balkánská síť se zvláštním zřetelem na Albánce spolupracuje opět s Litevci a pašuje a prodává v Norsku heroin ze střední Asie. Balkánští dealeři se také specializují na hašiš, marihuanu, amfetaminy, kokain a opět heroin. Marocký organizovaný zločin hraje hlavní roli v pašování hašiše na norské území, kde spolupracuje s nejrůznějšími místními gangy. Dále bylo zaznamenáno několik Norů vietnamského původu, kteří se specializovali na pěstování marihuany. Somálci jsou zapojeni do prodeje heroinu v Oslu a prodeje jejich tradiční drogy khat uvnitř komunity. Poslední drogovou sítí operující na norském území je ta ze západní Afriky, především Nigérie, která se soustředí na pašování kokainu a heroinu. Deník Aftenposten přinesl v září před dvěma lety tento článek, který uvádí, že za posledního dva a půl roku bylo v Oslu (v největším norském městě žije drtivá většina žadatelů o azyl) pokutováno nebo odsouzeno 352 žadatelů o azyl, něco kolem poloviny pak v souvislosti s drogami. Většina pokut padla kvůli marihuaně. V azylových centrech žilo něco kolem 40 % těchto trestaných osob, celkově tam ale žadatelů o azyl bydlelo mnohonásobně výše – 16 000.

Vaše tvrzení: „Ve Švédsku, které už nechce žádné uprchlíky, je přes 5000 případů znásilnění ročně. 85% pachatelů jsou imigranti. Se znásilňovací epidemií působenou muslimskými imigranty má dnes problém většina Evropských států.“

Ověření: Ve Švédsku není možné už od roku 1998 vést veřejné statistiky na základě etnicity. Od roku 2005 pak navíc platí mnohem přísnější legislativa, než je běžné v evropských zemích včetně Česka. Zároveň pokud se jednalo o tzv. sériové znásilnění na jedné oběti, každé toto znásilnění je započítáno do statistik jednotlivě. Švédské statistiky navíc uvádí, že většina znásilnění je spáchána oběti známým, často blízkým člověkem.

Vaše tvrzení: „V Belgii je v muslimských čtvrtích prosazováno právo šaría. V hlavním městě Bruselu jsou už nyní největší náboženskou skupinou. Nejčastěji volené jméno pro novorozeně je zde Mohamed. Střízlivé odhady tvrdí, že zde budou do 10 let majoritní skupinou.“

Ověření: Islám vyznává v Belgii 6 % obyvatel, což je 630 000 lidí, neplatí zde právo šaría. Většina přišla na začátku 60. let minulého století z Turecka a Maroka. Nejvíce muslimů žije v hlavním městě Bruselu – přibližně 22 %. Pew Research, americký demografický institut, spočítal, že v roce 2030 bude žít v Belgii 10,2 % muslimů. Nejčastějším jménem pro novorozence mužského pohlaví bylo v roce 2013 v Bruselu Mohammed. V celokrálovské statistice je pak Mohammed u mužských novorozeňat ve stejném roce na 31. místě, vede Jean.

Vaše tvrzení: „Největší muslimská komunita v Evropě je ve Francouzském městě Marseille. Ne náhodou je více než třetina všech vražd spáchaných v tomto státě právě zde. Sexuální útoky, žhářství, drogy a loupeže jsou v kdysi klidném městě na denním pořádku. V tomto suverénním státě s jednou z největších křesťanských populací na světě je v současnosti více mešit než kostelů.“

Ověření: Marseille má téměř 900 000 obyvatel (jako aglomerace pak téměř 1, 5 milionu), z toho je 9 % podle Nejvyššího komisaře pro uprchlíky Židů. Marseille má třetí největší židovskou komunitu v Evropě, je zde 39 synagog. Podle deníku La Provence žije v Marseille 200 000 muslimů (což je přibližně 20 % obyvatel města), z toho 70 000 je praktikujících. Nejvíce muslimů v Evropě žije v pařížské aglomeraci, poté v londýnské a moskevské. Co se týká národní kriminality je Marseille na 7. místě v rámci Francie. Ohledně vražd – na 100 000 obyvatel připadalo podle posledních statistik z roku 2012 v departementu Bouches-du-Rhône, jehož ústředním městem je Marseille, 2,8 vražd, což je 6. místo mezi francouzskými departementy, např. v severokorsickém departementu připadá na 100 000 obyvatel 8,2 vražd. Marseille svým charakterem mezinárodního přístavu, Brány do Evropy byla vždy všechno možné jen ne klidné město, přesto pověst krvelačné metropole si nezaslouží.

Ve Francii (včetně všech ostrovů) je podle ministerstva vnitra 2052 míst, které slouží obřadům islámu, z toho je 90 mešit, 350 mešit je pak v různém stadiu plánování či stavby. Z více než dvou tisícovky míst nepřesahuje 60 % z nich rozlohu 100 m². Katolických kostelů je tam pak přibližně 45 000 (více než 49 000 pak i s památkami) , dále 3000 míst sloužících protestantsým obřadům, 280 synagog a 150 pagod či meditačních místností. Podle studie Pew research z letošního dubna je ve Francii 39 560 000 křesťanů, 4 710 000 muslimů, přičemž v roce 2050 bude křesťanů – 29 900 000, muslimů pak bude 7 540 000.

Vaše tvrzení: „V Itálii se do měst musela povolat vojska, aby hlídala Italky před znásilňovací vlnou, uklidňovala demonstrace a páchaná zvěrstva, která už policie není schopna udržet pod kontrolou. Počet nelegálních uprchlíků, kteří letos přes Středozemní moře zamíří z Libye do Itálie, se může vyšplhat na 500 tisíc, až jeden milion. Ilegální imigranti mají být pokutováni a vyhošťováni.“

Ověření: Žádná „znásilňovací vlna“ nebyla v Itálii podle místních důvěryhodných médií zaznamenána. Co se týká příchozích tzv. středomořskou trasou, přišlo od začátku roku do října 140 705 lidí. Vzhledem ke zhoršujícímu se počasí, je nemožné, aby do konce roku toto číslo narostlo na 500 000 – 1 000 000 lidí. Ještě bychom rádi poznamenali, že neexistuje pojem nelegální uprchlík (uprchlík je vždy legální) pouze nelegální migrant/běženec/imigrant. Ilegální migranti jsou pak vždy evropskými státy vyhošťováni.

Vaše tvrzení: „Krachující Řecko hrozí, že pokud neustoupí eurozóna od požadovaných úsporných opatření, tak pustí do Unie „milionovou vlnu ekonomických migrantů a džihádistů“. Už je prý nejsou schopni zvládat. Šéf evropské pohraniční agentury Frontex uvedl, že letos se očekává na jihu Evropy další až milion uprchlíků.“

Ověření: Podle údajů Frontex od ledna do října tohoto roku přišlo do Evropy po všech trasách, které jsou využívány migranty,1 240 000 lidí. Předpoklad, že by za poslední dva měsíce roku přišel další milion migrantů pouze přes Řecko, je mylný. Hrozbu o vlně ekonomických migrantů a džihádistů vyslovil řecký ministr zahraničí Nikos Kotzias v rámci politického boje s Německem letos v březnu, tedy před dohodou mezi Evropskou unií a řeckou vládou o další finanční pomoci, která jí byla poskytnuta v létě poté, co Řecko splnilo podmínky EU.

Vaše tvrzení: „V Holandsku žije už téměř milion muslimů. Muslimští duchovní hlásají v mešitách nenávist nebo oslavují terorismus. Dochází k desetitisícovým odchodům dosavadních občanů kvůli nepřizpůsobivým migrantům a narůstají náboženské nepokoje. Toto je mimo jiné zkušenost všech vyspělých zemí EU, které se nám dávají za vzor pro přijímání kvót na prokazatelně nepřizpůsobivé ekonomické běžence.“

Ověření: Co se týká vašeho tvrzení o Holandsku, je pravdivé pouze to, že v Nizozemsku je z 16 miliónů obyvatel přibližně 1 000 000 muslimů. K islámu se hlásilo podle Nizozemského statistického úřadu (CBS) 5 % obyvatel. Jen pro srovnání stejné procento lidí se hlásilo v Nizozemsku k hinduismu. Žádná věrohodná holandská ani světová média nezaznamenala desetitisícové odchody lidí z měst ani náboženské nepokoje.

Vaše tvrzení: „V České Republice! Muslimové již zcela otevřeně vyzývají k zavádění prvků islámského práva sharia do našich zákonů – viz např. islamskávyzva.com. Dále….. jim jen dejme trochu času na vytouženou integraci.“

Ověření: Islámská výzva je marginální webová stránka, která v Česku nemá širší podporu mezi muslimy, existují i její další jazykové mutace a potýkají s podobným nezájmem muslimů.

Závěrem bychom chtěli poznamenat, že stejné informace k jednotlivým státům, které jste uvedl ve své úvaze, jsme bez uvedení autora našli na jedné konspirační stránce . Tyto informace mají charakter hoaxu, tedy poplašné zprávy. Proto stojí minimálně za zvážení, zde je šířit dále.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem Tým Faktus

 

Reakce (2)

01. 12. 2015

Dobrý den,

je to zvláštní, já, který bojuji za pravdu a spravedlnost a  nebojím se zveřejnit běžně dostupné alarmující informace, jsem označen za člověka, který šíří nenávistné výroky vůči menšinám (imigrantům). To jste si zřejmě popletli cíle. Jestli je někdo  hnán nenávistí, tak to nejsem já ani nikdo z těch, kteří bijí na poplach, že radikální islamističtí ilegální imigranti způsobí naší zemi a Evropě, jako celku, ekonomické a kulturní nenapravitelné problémy, ale jsou to radikální islamisté, kteří se vrhli na Evropu jako nenasytná sarančata.

Pokud vy napadáte mé vyslovené obavy a argumenty, tak já vás obviňuji z bagatelizace a zastírání velmi vážného nebezpečí, které se v imigrantech skrývá. Copak jste hluší a slepí, co se kolem vás děje? Kolik ještě potřebujete aby  zemřelo lidí, kolik dalších teroristických činů potřebujete k tomu, aby jste pochopili co je radikální islám za svinstvo. Máte vůbec dobré úmysly? Říkáte, že chcete vést férovou diskuzi, ale zatím to je jen jednosměrná argumentace na potlačení oprávněného strachu z agresivních lidí ze zcela odlišné cizí kultury.  Jsem publicista a celá léta kritizuji vše co politici zbabrali  a to bez servítků a nezastaví mě ani vaše jednosměrná snaha o potlačení odporu lidí pramenící ze strachu a obav z agresivních islamistických imigrantů. Prezentujete se jako odnož nadace Člověk v tísni, a přitom zcela ignorujete, že do tísně se dostává celá Evropa. Je to zvláštní nemyslíte?

Než jsem napsal tento článek, ve kterém jsem se snažil předat varování možných budoucích problémů, konzultoval jsem jej s přáteli,  kteří mají přímé dlouholeté  zkušenosti z islámských zemí a ze zemí, kde byl islám importován zvenčí, všichni do jednoho s obsahem souhlasili. Pro mne to byla dostatečná názorová a obsahová lustrace proto, abych můj první článek s imigrační tématikou, který jsem připravoval několik měsíců zveřejnil.

Na závěr vám přikládám dva příspěvky a jsem zvědav na vaše komentáře, o které vás prosím.

http://video.aktualne.cz/dvtv/kuras-terorismus-nam-ma-nahnat-strach-kulturni-dzihad-nas-uk/r~7939c4268e1011e58dc0002590604f2e/

https://www.youtube.com/watch?v=BUJIm6pgLBE

S pozdravem Petr Havlíček

Naše odpověď z 3.12. 2015

Vážený pane starosto,
nejprve děkujeme za odpověď. Důvod, proč jsme Vám napsali, není, abychom Vás obviňovali z nenávisti, ale abychom ukázali, jak to může dopadnout, když politik používá neověřené, zkreslené a z kontextu vytržené informace. Z nich poskládaný text pak může přispět k nenávisti vůči té či oné skupině obyvatel – v tomto případě migrantům.
Abychom ještě více ozřejmili svůj záměr, poskládali jsme obdobný text:

Krajina, kam Češi jezdí na prázdniny, je pravidleně v plamenech

Více než 181 tisíc hektarů pralesa hořelo několik týdnů na jihu Chile. Škody se vyšplhaly k 80 milionů dolarů. Ten, který prales zapálil, zaplatil pokutu 120 tisíc pesos (asi 5500 korun). Pak z Chile ujel. Jednalo se o Čecha.

Pravděpodobně jste o tomto národě nikdy neslyšeli, a pokud ano, máte s ním své zkušenosti, a už o něm nikdy slyšet nechcete. Obyvatelé České republiky, východního státu Evropy, člena Evropské unie (ale ani ta jej nezvládla kultivovat), velmi rádi cestují. Dokonce se ve statistikách Eurostatu pohybují na předních místech, např. před Francouzi či Švédy, kteří jsou přece jenom bohatší. Obvykle Češi míří v létě k moři, především do Chorvatska.

Desítky turistů museli být evakuování z kempu na chorvatském ostrově Hvaru poté, co zde český turista založil požár, který se rozhořel do prostoru 4,5 hektaru. Trest pro Čecha? Dostal 12 tisíc korun pokuty, a pak ze země odjel. Pokud vás zajímá, jestli mu byl zakázán vstup na území Chorvatska, tak nikoli. To se v rámci Evropské unie nesmí. A vlastně to ani díky Schengenu není možné.

A tento požár od roku 2000, kdy Češi Chorvatsko hromadně objevili, není první (a bohužel pravděpodobně ani poslední). Stačí hledat v místních médiích. Několik desítek požárů (včetně požárů v Národních parcích) mají Češi na svědomí každý rok. Místní obyvatelé říkají: „Nechceme je tu, ničí naši krásnou zem!“ Ale volnému pohybu lidí a kapitálu v Schengenu zabránit nelze, a tak přijíždí každý rok téměř milion Čechů.

To, že nejsou vítáni, jim Chorvati dávají najevo. I přesto jsou Češi dlouhodobě jako národ na čtvrtém místě v návštěvnosti jejich země. Na hranicích vidíte tabule jen s pozdravy „Welcome“, Benvenuti“, „Willkomen“. Ale žádné „Ahoj“ (český pozdrav).

Zůstává ta nejdůležitější otázka: proč to Češi dělají? Odpověď je překvapivě jednoduchá, protože šetří. Chilský požár vzniknul od plynového vařiče, když si Čech připravoval večeři. Chorvatské vznikají nejčastěji od grilů. Češi odmítají obecně platit za služby. Přitom, kdyby využili služeb restaurací, místních průvodců (kteří nejlépe vědí, jak se chovat v pralese a svému zákazníkovi i uvaří) k žádným požárům by nedocházelo.

Třeba jsou chudí, říkáte si. Naopak. Jejich životní úroveň se pořád zvyšuje, přesto na dovolenou bez vařiče či grilu nevyrážejí. Důvod je jiný – je to alkohol. Češi patří mezi největší konzumenty piva a tvrdého alkoholu (ne, vína opravdu ne) na světě, a to od svých 15 let věku. Jejich spotřeba samozřejmě na dovolené ještě roste, takže ji nejsou schopni pokrýt ze svých finančních  příjmů a musí šetřit jinde.

A právě proto hoří lesy po celém světě – kvůli tomuto málému národu a jeho závisloti.

Recept na hoax je jednoduchý jako na výbušninu. Teď už by stačilo přeložit jej do chorvatštiny a španělštiny. Přiložit několik fotografií z dopravních zácp ze začátku prázdnin, kdy Češi vyrážejí do Chorvatska. Možná odkaz na články o požárech v Chile a Hvaru a začít šířit. Úspěšní bychom byli asi hlavně v Chile, kde Čechy skoro neznají. Nic by to ale neměnilo na tom, že ten text nemá s realitou mnoho společného.

Děkujeme za pozornost.

Tým Faktus

Pan starosta nám na námi vytvořený hoax „Krajina, kam Češi jezdí na prázdniny, je pravidleně v plamenech“ odpověděl 3.12.

Dobrý den,

odpovím jen stručně. V Chorvatsku jsem byl celkem třikrát a to na pozvání mých přátel. Mé zkušenosti jsou jen pozitivní. Dokonce na nás v některých restauracích a hotelích mluví i česky.

Srovnávat vaše uvedené příklady z nepovedených dovolených Čechů v zahraničí s imigranty se mi zdá, ale trochu mimo mísu, neboť turizmus přináší navštěvované zemi užitek, ale u migrantů tomu je přesně naopak.
V článku, který jsem napsal jsem se snažil popsat realitu, která je den za dnem potvrzována dalšími a dalšími skutečnostmi a mrzí mě, že o tom ještě pochybujete. Polsko slovy Lecha Kaczynského to již říká zcela bez obalu. Pusťte si to na youtube a dozvíte se tam to co jsem popisoval. V Německu to začíná vřít a pokud se podíváme na pravou podstatu vzniklého problému, tak to je přehlížení nebezpečné reality dneška, která se zítra může vymknout jakékoli kontrole. A až se to stane tak už bude pozdě honit bicha.
Mé doporučení zní. Začněte se starat o podstatu nekompromisní tvrdé reality a nežijte v oblacích.
Já bych se rád dožil toho, aby moje děti a vnoučata nemuseli prožít to co zažili mí rodiče a prarodiče, tedy válku. Protože střed kultur a obzvlášť islámu k ničemu jinému nevede. Když si rozšíříte svoje vědomosti o historii islámu snad pochopíte.