Poslanec (ČSSD)

Počet výroků: 1

Začíná doba, že některé tyto státy opouštějí jejich původní obyvatelé. Navrhuji pojďme přijímat s otevřenou náručí imigranty Francouze z Francie, Holanďany z Holandska. Jsou to podle všeho už také tisíce lidí, kteří se stěhují pryč.

Stanislav Huml opakovaně požaduje upřímnou diskusi o tématu uprchlické krize. Nabádá k pomoci migrantům z Francie a Holandska, kteří odchází kvůli muslimům. Můžeme jim pomoci? A máme komu pomáhat?

 

 

Dopis

07. 12. 2015

Vážený pane poslanče,

píšeme Vám za projekt Faktus, který se soustředí na výroky politiků o menšinách etnických, náboženských a sexuálních, rasách, genderu a marginalizovaných skupinách. Výroky porovnáváme s informacemi z otevřených zdrojů a poskytujeme politikům zpětnou vazbu. V této souvislosti nás zaujal váš výrok, který jste publikoval 26. 11. 2015 na webových stránkách Parlamentních listů: „Hromadné modlení na ulicích Paříže je provokace. V muslimských zemích je zakázáno jiného Boha i pojmenovat. Proč nemluvíme v médiích na rovinu o vzrůstající kriminalitě ve Švédsku, ve Francii. O „no go zónách“ ve Francii, Německu, Belgii a Holandsku. O problémech, které měli ve Španělsku. Začíná doba, že některé tyto státy opouštějí jejich původní obyvatelé. Navrhuji, pojďme přijímat s otevřenou náručí imigranty Francouze z Francie, Holanďany z Holandska. Jsou to podle všeho již také tisíce lidí, kteří se stěhují pryč. Když budete bydlet v oblasti, kde nemůžete bezpečně vyjít před dům, protože 80 procent původní populace se již přemístilo a nahrazeno bylo jinou entitou, která vám dává najevo, jak vámi pohrdá, také se přestěhujete.“

Hromadné modlení v ulicích je ve Francii zakázáno zákonem

Hromadné modlení ve francouzských ulicích je zakázáno od podzimu roku 2011, povoleno je pouze v zastřešených prostorách. Francii jako státu s poměrně dlouhou sekulární tradicí přišly nepatřičné tyto pravidelné projevy víry na veřejnosti. Docházelo k nim především proto, že na francouzském území bylo poměrně málo muslimských modliteben (na 4,7 milionů muslimů připadalo 2052 modliteben, 60 % z nich je menších než 100 m², 350 dalších je pak ve výstavbě).

Náboženská svoboda je podle uznávané studie The price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century (sociologů B. Grima & R.Finkeho, kteří vycházeli z dat demografického institutu Pew Research) nějak omezena v 78 % zemí, kde jsou muslimové většinou, ve srovnání s 43 % ostatních států a 10 %, kde jsou zase křesťané majoritou.

Počet vražd klesá

Podle dat Eurostat, které zatím zachycují kriminalitu do roku 2013. Co se týká Francie od roku 2008 do roku 2013 stále klesal počet úmyslně zabitých lidí na 100 000 obyvatel (zatímco v roce 2008 jich bylo 1,6 o čtyři roky později 1,19). Pokud vezmeme v úvahu oběti letošních teroristických útoků a připočteme je k číslům z roku 2013, data se přiblíží hodnotám z roku 2008. U přepadení jsou pak čísla mezi lety 2008 až 2013 srovnatelná. Naopak nárůst je patrný u sexuálních zločinů (na 100 000 obyvatel připadá 42,37 oproti roku 2008, kdy 37,54), roste i počet sexuálních přepadení a mírný je nárůst i u znásilnění. Vzrostl také počet krádeží.

Švédsko má srovnatelnou míru krádeží, úmyslných zabití i přepadení v období 2008 až 2013. Co se týká zločinů se sexuální motivací (násilí, znásilnění a přepadení) čísla od roku 2008 rostou. Od roku 2005 má ale Švédsko novou, přísnější legislativu postihující zločiny se sexuální motivací, 4/5 znásilnění pak páchají blízké osoby obětí.

No-go zóny v Paříži ani Birminghamu podle politiků nejsou

O „no-go zónách“ ve Francii a Velké Británii přinesla informace především americká televize Fox News na začátku letošního roku. Za reportáž jim hrozila žaloba města Paříže, tak se za ni raději omluvili. Britský premiér David Cameron pak tvrzení této reportáže ohledně Birminghamu dementoval sám.

Mohl byste být prosím konkrétní ohledně problémů, o kterých se nemluví, a dochází k nim ve Španělsku?

Kvůli nezaměstnanosti odcházejí mladí Francouzi ze země

Francii opouští mladí Francouzi. Důvodem nejsou ale muslimové (konečně i mezi odchozími jsou muslimové) ale nezaměstnanost.  Ze stejných příčin odchází i Španělé či Řekové. Holanďané také vyraží za lepšími pracovními příležitostmi. Většina migrace se ale děje v rámci Evropské unie, populární cílovou zemí je především Německo. V Evropské unii je uzákoněn volný pohyb osob, tedy občanům jiných členských států vstup do České republiky neregulujeme. Pracují, žijí či studují tady dle libosti. Zároveň není možné si vybírat, jací Francouzi, jaké víry, etnika, rasy, či rodinné historie k nám mohou přicházet. Bylo by to proti mezinárodním úmluvám i evropské legislativě.

Vzhledem k tomu, že se námi zjištěné informace liší od vašich, chtěli bychom Vás požádat o doložení zdrojů vašich tvrzení.

Děkujeme za pozornost.