Europoslanec (KDU-ČSL)

Počet výroků: 1

Jeden italský učitel nedávno zakázal zpívat koledy, aby vyhověl muslimům. Ve Francii někteří ředitelé škol pro jistotu vyřazují vepřové z jídelníčku, na řadě britských škol vznikl odpor proti výuce občanské výchovy a lidských práv.

Europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL) zveřejnil na svém blogu příspěvek, v němž si pokládá zajímavou otázku „Je islám součástí evropské identity?“. Hned v úvodu zmiňuje kontroverzní případy z italského, francouzského a britského školství. Právě na ty jsme se v dopisu pro něj zaměřili.

Dopis

16. 12. 2015

Vážený pane poslanče,

píšeme Vám za projekt Faktus, který se soustředí na výroky politiků o menšinách etnických, náboženských a sexuálních, rasách, genderu a marginalizovaných skupinách. Výroky porovnáváme s informacemi z otevřených zdrojů a poskytujeme politikům otevřenou zpětnou vazbu. V této souvislosti nás zaujal příspěvek na vašem blogu s titulkem Je islám součástí evropské identity?, konkrétně tato jeho část: „Jeden italský učitel nedávno zakázal zpívat koledy, aby vyhověl muslimům. Ve Francii někteří ředitelé škol pro jistotu vyřazují vepřové z jídelníčku, na řadě britských škol vznikl odpor proti výuce občanské výchovy a lidských práv.“

I přesto, že se jedná o velmi obecná tvrzení, zkusili jsme dohledat případy, které zmiňujete. Zde jsou v souvislostech a zařazeny v čase.

Vánoční besídka v Itálii nebyla zrušena

Po útocích v Paříži se rozhodl Marco Parma, ředitel italské školy v Rozzanu, zrušit vánoční besídku a nahradit ji večerem nenáboženských písní, který se měl uskutečnit 21. ledna 2016. Nechtěl totiž, aby tradiční oslava Vánoc nějak obtěžovala muslimské žáky. Za tuto svou iniciativu sklidil kritiku z nejvyšších míst  (včetně italského premiéra) a nakonec raději rezignoval. Samotní rodiče muslimských žáků pak nerozuměli tomu, proč chtěl besídku zrušit.

„Kdo jsou muslimové, aby říkali, co se má dít v italské škole? Jsme hosty v této zemi. Doufám, že veřejnost pochopí, že toto rozhodnutí nepadlo na základě žádosti muslimských rodičů,“ řekl Mahmoud El Kheir, otec žáků-dvojčat Fatmy a Yassina. Jeho žena Laila Magar dodala, že jejich dvojčata už se vánoční besídky v minulosti zúčastnila a koledy zpívala. „Proč vytvářet problémy, které neexistují,“ shrnula Magar celou kauzu.

Naopak vepřového ve francouzských školních jídelnách přibývá

Co se týká školního stravování ve Francii, trend posledního roku (zvlášť po útoku na redakci Charlie Hebdo) je přesně opačný. Někteří starostové rozhodli, že školy nadále nebudou podávat náhradní pokrmy za vepřové maso žákům a studentům, kteří jej nejedí, a to s odkazem na tzv. princip laicity, který je zakotven ve francouzské legislativě. Předtím bylo ve školách a školkách alternativní menu podáváno déle než 30 let. V reakci na tento zákaz píší francouzští a britští komentátoři, že jediným neutrálním, laickým pokrmem je strava vegetariánská, a ta by tedy v rámci této logiky měla být zavedena plošně (pro úplnost: nebude).

Jen pro upřesnění dodáváme, že alternativní menu, které bylo v některých školách a školkách podáváno, pokud bylo na jídelníčku vepřové, nebylo v žádném případě halal, jednalo se např. o menu vegetariánské. Podle Nejvyššího úřadu pro integraci (HCI) se v žádné francouzské školní jídelně nikdy nepodávala strava halal (s výjimkou Štrasburku, který má zvláštní status). Zároveň nebyla ve Francii zaznamenána žádná širší iniciativa na zavedení halal a košer pokrmů ve školních jídelnách. Rodiče dětí, kteří na takovém menu trvají, navštěvují soukromé školy.

Ve třiceti britských školách odhalila inspekce problémy

Velká Británie sleduje dodržování národních standardů na všech školách prostřednictvím vládního úřadu Ofsted (podobný naší inspekci). Ten v polovině loňského roku zveřejnil výsledky šetření na 21 birminghamský školách, na které byl upozorněn anonymním dopisem. Pět škol, tzv. trojských koní přešlo do speciálního režimu, protože na nich docházelo k diskriminaci učitelů/učitelek a žáků/žákyň na základě pohlaví a náboženství a zároveň se zde dostatečně nevyučovaly „britské hodnoty“. Šestá škola dopadla o něco lépe, ale v celkovém hodnocení byla shledána také nedostatečnou. U dalších dvanácti škol Inspekce došla k závěru, že jejich vzdělávací standardy jsou příliš chudé a budou na nich muset zapracovat. Tři školy pak byly pochváleny. Tato kauza vedla nejen k lokálním, ale i národním opatřením. I s jejich pomocí bylo letos odhaleno 15 neregistrovaných škol, v nichž se vzdělávalo dohromady asi 800 dětí. Část z těchto škol vzdělávala děti v duchu islámu a judaismu, část z nich nebyla spojena s náboženstvím. Segregace dívek a chlapců je opakovaně požadována některými věřícími rodiči po státních školách, bezúspěšně. Naposledy třeba v severním Londýně.

Pro úplnost dodáváme, že Velká Británie dlouhodobě bojuje s úrovní svého školství, a především velkým rozdílem mezi severní Anglií a regiony Midlands a jižní Anglií. Kdy na jihu se dlouhodobě nacházejí výrazně lepší a prestižní školy. Podle Ofstedu se naopak na severu 400 tisíc britských žáků vzdělává v zařízeních, která nedosahují z různých důvodů ani hodnocení „dobrý“.

Je nám jasné, že publicistický styl a jeho útvary používají zkratku a zobecnění. Přesto souvislosti a aktuálnost kauz teprve odrážejí skutečný stav. Bez nich se může v tomto případě zdát, že italský, francouzský a britský vzdělávací systém opouštějí své principy a pravidla, a poddávají se nesystémovým přáním migrantů a jejich potomků. Není tomu tak.

Rádi zveřejníme vaši reakci.

Děkujeme za pozornost.