Předseda pražské organizace SPO

Počet výroků: 1

Dále je nutno mít na paměti, že toto ohromné množství lidí z naprosto odlišných životních prostředí si sebou přináší nejen pro nás nepřijatelné způsoby chování, ale také nemoci a parazity, vůči kterým nejsme imunní.

Předseda pražské organizace SPO Jiří Oberreiter se dlouhodobě netají svými antipatiemi k migrantům a sympatiemi k prezidentovi Miloši Zemanovi. Podívali jsme se na pár jeho posledních výroků k prvně zmiňovanému tématu.

Dopis

21. 12. 2015

Vážený pane,

píšeme Vám za projekt Faktus, který se soustředí na výroky politiků o menšinách etnických, náboženských a sexuálních, rasách, genderu a marginalizovaných skupinách. Výroky porovnáváme s informacemi z otevřených zdrojů a poskytujeme politikům otevřenou zpětnou vazbu. V této souvislosti nás zaujal rozhovor, který jste poskytnul internetovému médiu Parlamentní listy a následně byl sdílen na stránkách vaší domovské partaje SPO s titulkem Očekávám loupení, znásilňování, ubližování občanům ve velkém. Jak chcete vysvětlovat pravidla někomu, kdo neumí ani číst? Zemanovec Oberreiter hodnotí rok a vyhlíží budoucnost.

A to konkrétně následující výroky:

Vaše tvrzení: „Dále je nutno mít na paměti, že toto ohromné množství lidí z naprosto odlišných životních prostředí si sebou přináší nejen pro nás nepřijatelné způsoby chování, ale také nemoci a parazity, vůči kterým nejsme imunní.“

Ověření: Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) není žádná přímá souvislost mezi migrací a infekčními nemocemi. Nakažlivé choroby jsou podle něj spojovány spíše s chudobou. Odborníci z WHO dodávají, že uprchlíci a imigranti jsou ve většině vystaveni infekčním nemocem, které jsou v Evropě běžné nezávisle na migraci, například tuberkulóza, HIV/AIDS, hepatitida, spalničky, zarděnky. Díky ekonomickému růstu a objevům v oblasti medicíny se v Evropě výrazně podařilo snížit počet nakažených. Podle WHO je pravděpodobnost, že se do Evropy dostane Ebola, viry Marburg, Lassa horečka nebo MERS extrémně nízká. Ze zkušeností je patrné, že spíše než imigranti a uprchlíci podobné nemoci do Evropy přiváží běžní turisté nebo zdravotnický personál.

S tím se ztotožňuje i tuzemský odborník na cestovní medicínu profesor Jiří Beran z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Ústavu epidemiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „V dnešní době globalizace jsou i původci velkých nemocí rozšířeni v podstatě všude stejně, “ uvedl v 19. 9. 2015 pro Lidové noviny v článku s titulkem Migrace a nemoci. Připustil, že na východě se vyskytuje jedna nebezpečná nakažlivá choroba – syndrom MERS, proti němuž zatím není lék, ale dodal: „Nezapomeňte, že běžná populace v Evropě přichází nanejvýš k letmému kontaktu s uprchlíky. Při něm je možnost přenesení nákazy zcela minimální.“ V evropských zemích bývají navíc imigranti na čas internováni v uprchlických táborech. Inkubační doba MERS je v průměru pět dní, nejvýše dva týdny. Za dobu, než se imigranti dostanou až do Evropy, případně dokonce projdou uprchlickým táborem, by se choroba musela projevit. „A to platí i pro další potenciální infekce. Než se imigranti dostanou při své složité cestě až k nám, musely by už závažné nakažlivé choroby znemožnit nemocným další cestování,“ konstatoval profesor Beran pro Lidové noviny.

Vaše tvrzení: „Zásadní otázkou také je, že podle německých speciálních služeb až 80 % z nich nemá vůbec žádné vzdělání či pracovní návyky.“

Ověření:Zpráva Spolkového pracovního úřadu z 5. 10. 2015 předpokládala, že 80 % imigrantů je bez kvalifikace a pracovních zkušeností, a proto navrhuje programy a postupy, které mají nově příchozí obyvatele Německa začlenit do pracovního trhu. Podle spolkového úřadu Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), který rozhoduje mimo jiné o udělení azylů a má tak přímý kontakt s uprchlíky) je mezi uprchlíky (tedy těmi, kteří zažádali na německém území o azyl či doplňkovou ochranu) 13 % absolventů vysokých škol, 18 % absolventů gymnázií, 30 % absolventů středních odborných škol, 24 % má základní školu a 8 % je bez vzdělání. Skoro polovina žadatelů pak uvedla, že pochází ze středních až dobrých poměrů. Tato čísla byla získána mezi 100 000 respondenty z řad žadatelů o azyl během posledních měsíců.Vzdělání a kvalifikace nejsou zaměnitelné pojmy, a ne vždy mohou imigranti zastávat (kvůli jazykové bariéře apod.) stejné práce a pozice jako doma, to vše výše zmíněna zpráva samozřejmě zohledňuje. Výzkum BAMF pak dokládá, že se ve většině nejedná o negramotné lidi.

Vaše tvrzení: „Problémem je samozřejmě i to, že nevíme, zda jsou z hojně deklarované Sýrie, či z Iráku, Čadu, Jemenu, Nigérie, Afghánistánu atd.“

Ověření: Podle posledních údajů agentury Frontex , které jsou za tento rok zatím zpracované do října a listopadu, přišlo do Evropy 1,5 milionů uprchlíků. Více než třetina z nich pocházela ze Sýrie, která dlouhodobě vede statistiky mezi migranty. Na druhém místě mezi zeměmi původu příchozích přicháze Afghánistán, následuje Eritrea a Irák.

Děkujeme za pozornost.