Senátor (Severočeši.cz)

Počet výroků: 1

Po internetu přece před nějakým časem chodil případ dvou našich holčiček, které také byly znásilněné.

Senátor Jaroslav Doubrava patří mezi stálé hráče romské karty, k níž podle stejného klíče přidal v poslední době ještě uprchlickou. Je chodící černou kronikou zločinů, které měli spáchat  nebo spáchali uprchlíci. Bylo by osvěžující, kdyby si je občas ověřil.

Dopis (2)

16. 02. 2016

Vážený pane senátore,

píšeme Vám za projekt Faktus ověřující výroky politiků, které mají potenciál vyvolávat nenávist. V této souvislosti nás velmi zaujaly rozhovory, které jste poskytnul v posledních dvou měsících Parlamentním listům. V nich opakovaně tvrdíte, že jste zaznamenal případ, kdy byly v Česku znásilněny dvě holčičky; pachateli měli být imigranti, a dále vyjadřujete své pobouření, že o zločinu neinformovala média.

Poprvé jste znásilnění dětí zmínil 17. 1. 2016: „Ostatně už i u nás prý došlo ke znásilnění malých dívek imigranty, a dozvěděli jsme se to ze sdělovacích prostředků?“

Podruhé 9. 2. 2016: „Po internetu přece před nějakým časem chodil případ dvou našich holčiček, které také byly znásilněné.“

Je to poplašná zpráva

Protože nechceme, abyste nadále žil s vědomím, že v Česku došlo k tak závažnému zločinu, který nikoho nezajímá, rozhodli jsme se Vám napsat.

Už 5. ledna zveřejnili naši kolegové z vládní kampaně Hate Free ověření zprávy, která v tu chvíli kolovala hlavně po sociálních sítích: „POZOR V KOSTELCI NAD ORLICÍ JSOU TAJNĚ UBYTOVÁNI UPRCHLÍCI KTEŘÍ MAJÍ VOLNÝ POHYB, JIŽ ZNÁSILNILY DVĚ MALÉ HOLČIČKY, TY JSOU NA PSYCHATRII, TELEVIZE VŠE NATOČILA ALE NESMÍ TO ODVYSÍLAT, POLICIE VŠEM ZAKÁZALA O TOM MLUVIT. CHTĚJÍ DALŠÍCH 600 LIDÍ UBYTOVAT V KRÁLÍKÁCH. PROSÍM ŠIŘTE TO MEZI LIDI NESMÍ SE TO DOPUSTIT !!!!!!!!!!!!“ A vyhodnotili ji jako poplašnou.

Ke stejnému závěru došla i policie a kriminalisté začali šetřit, kdo a proč tyto lživé informace šíří. Podrobně o případu informovala i na svých webových stránkách, kde mimo jiné uvedla: „Zaznamenali jsme, že se mezi občany šíří zpráva, která nese znaky trestného činu šíření poplašné zprávy. Doposud nám v ní neznámý autor uvádí lživé informace k údajnému znásilnění dvou malých děvčat cizinci ubytovanými ve zdejším Pobytovém středisku. Další lživé sdělení se týká nálezu „podříznutého chlapa v kontejneru“ a v neposlední řadě jsme zaznamenali i dezinformace týkající se přepadení místní obsluhy čerpací stanice. Kromě poslední události se nic takového rozhodně nestalo. K výtržnosti na čerpací stanici skutečně došlo a policie o této události informovala 1. 12. 2015. Policisté byli na místě události za necelé 3 minuty od oznámení, což je údaj doložitelný výpisy telefonických hovorů, a pachatele výtržnosti zadrželi a obvinili. Autor dezinformace ale šíří zprávu, ve které uvádí, že policisté přijeli na místo události až za 45 minut, což je pro nás nepochopitelná lež.“

Pobytové středisko Ministerstva vnitra není tajná ubytovna

Jen pro doplnění dodáváme, že v Kostelci nad Orlicí nejsou tajně ubytováni uprchlíci, ale už 14 let tam funguje tzv. pobytové středisko, které slouží k ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu. Tento fakt nemá podle policie negativní vliv na bezpečnost ve městě a statistiky trestných činů se dlouhodobě neliší od jiných regionů. „V roce 2015 spáchali cizinci v Kostelci nad Orlicí z celkového počtu 273 pouze 6 trestných činů, z nichž nejzávažnější je již zmiňované výtržnictví na čerpací stanici z 30. listopadu. Dva trestné činy byly maření výkonu úředního rozhodnutí, ve dvou případech se jednalo o drobné majetkové delikty a posledním trestným činem bylo ublížení na zdraví, kdy podezřelým je občan Ruska a poškozeným státní příslušník Ukrajiny,“ uvedla dále policejní mluvčí Ivana Ježková.

Protože nám záleží na kvalitním informování, rádi bychom Vás ještě upozornili na několik dalších nepřesností v rozhovoru z 9.2.

Nejen lidé z válkou zmítaných zemí mají nárok na azyl

„A uvědomují si také, že ze skutečně válečných oblastí sem přichází minimum lidí. Když řeknu, že nějakých devadesát pětadevadesát procent sem přichází z neválečných oblastí, tak možná řeknu ještě málo. Oni vlastně nepřichází z válečných oblastí žádní. Protože sem přicházejí přes státy, kde žádná válka není. Ale dobře, vezmeme tedy to, že sem přichází z válečných oblastí, ale těch je minimum. Těm bych tedy poskytl azyl, tu možnost přečkat tu dobu, než se to tam u nich srovná, a pak bych je nekompromisně poslal zpátky,“ řekl jste.

„Polovina zaregistrovaných uprchlíků v roce 2015 pocházela ze Sýrie, pětina z Afghánistánu a necelá desetina z Iráku,“ uvádí Jan Schroth, analytik IOM, v analýze Úskalí migračních statistik, která pracuje se statistikami UNHCR, EUROSTAT, FRONTEX, EASO a IOM. Z těchto tří zemí je ve válce pouze jedna – Sýrie.

Nicméně válečný stav není jediným důvodem pro udělení mezinárodní ochrany. Podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků z roku 1967: „Uprchlík je osoba, která „se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti…“

I v Kuvajtu se pomáhá ženám

V závěru rozhovoru pak zmiňujete svoji osobní zkušenost z návštěvy Kuvajtu, kdy jste po výstupu z letadla dostal tento příkaz: „Proboha chlapi, kdybyste se někde nachomýtli k tomu, že před vámi upadne ženská nebo bude ležet na zemi, ne, aby vás napadlo jí chtít pomoc. To by bylo to nejstrašnější, co byste mohli udělat. Ne pro vás, pro ni! Pro ně snad i zvíře má větší hodnotu než ta ženská.“

Nevíme, kdo Vám přikázal nepomáhati ženám v nouzi, zároveň nejsme znalci společenských norem v Kuvajtu, proto jsme se zeptali arabisty Bronislava Ostřanského.

.„Jistě je pravda, že v Kuvajtu, kde se většina muslimů hlásí k přísnému salafitskému pojetí islámu, je obecně fyzický kontakt s neznámou ženou, včetně podávání rukou, problém. Že by to ale šlo do takových extrémů, jak stojí v inkriminovaném výroku, nemyslím. Připomíná mi to zdejšími facebookovými bojovníky proti islámu tisíckrát omílanou historku ze SAE, kde otec raději nechal utopit dceru, než aby se jí dotknul cizí muž, plavčík. Ta věc se sice skutečně stala, ale před dlouhou dobou, ne v současnosti – a navíc byla většinově odsouzena pro nelidskost – a to shodně jak muslimy, tak protiislámskými debatéry. Závěr výroku o hodnotě ženy a hodnotě zvířete je – dle mého soudu – hloupý, štvavý a plně zapadá do těch nejpokleslejších schémat o muslimech. V současné době je totiž mezi v ČR působícími bojovníky proti islámu veliká konkurence – takže aby dnes měl někdo reálnou šanci zaujmout média zahlcené islamofobní agendou, musí přijít s něčím originálním (viz Okamurovo venčení u mešity), hodně drsným (viz Konvičkova masokostní moučka), konspiračním (viz Bartošovy úlety na téma islamizace) nebo velmi hloupým (viz zamyšlení poslankyně Černochové na téma, co je mladší, křesťanství nebo islám) atd.“

Závěrem bychom Vás chtěli požádat, pokud narazíte na další případy, u kterých budete mít pocit, že o nich neinformují média a případně je neřeší policie, rádi je pro Vás ověříme.

Děkujem za pozornost.

Reakce (1)

16. 02. 2016

Dobrý den,

jak jste sama uvedla citaci, použil jsem výraz “prý“. tedy nikoli tvrzení, že se tak stalo. Asi máte jiné možnosti zprávy si ověřovat a je tomu dobře. Rád nabídky využiji.

Mohla byste mi, prosím, prozradit podle čeho analytik Schroth určil kdo přišel např. za Sýrie, když je znáno, že velké množství imigrantů se zbavuje svých dokladů, popř. přichází s falešnými kdesi zakoupenými. Ovšem doklady dokazujícími, že přichází právě ze Sýrie! Děkuji Vám i za upozornění, že informace nebyla správná. Přiznám se, že mám větší radost, než kdyby pravdivou byla. Příjemné dny Vám přeji. Jaroslav Doubrava

Odpověď Faktusu:

Dobrý den, pane senátore,

nejprve děkujeme za odpověď. K Vaší stručné reakci na obsah dopisu – myslíte si, že slovo „prý“ dostatečně vystihuje, že se podle oficiálního vyjádření  policie jedná o poplašnou zprávu? V češtině označuje tento výraz nejčastěji nejasné přejaté sdělení. Domníváme se, že jste si asi úplně nebyl jist v prvním rozhovoru, kdy jste tento výraz použil (jakkoli se odehrál téměř dva týdny po dementi policie). V druhém interview o tři týdny později už jste si ale asi jist byl, protože jste „prý“ pro jistotu vynechal. Jen pro připomenutí Váš výrok zněl v celém kontextu takto: „Ale samozřejmě. To je zase nesolidnost sdělovacích prostředků. Já se obávám toho, že je to cílené schovávání těchto případů. Po internetu přece před nějakým časem chodil případ dvou našich holčiček, které také byly znásilněné. Dovedete si představit, co takováto zkušenost s takovou malou holkou udělá? Já bych takového hajzla rozstřílel namístě a mohli by mi v tom bránit sebevíc.“

A nakonec nám dovolte otázku, jaký je Váš současný názor na tento případ?

Co se týká Vašeho dotazu vycházajícího z analýzy Jana Schrotha „Úskalí migračních statistik“, zde odpověď jejího autora:

„V publikované analýze jsou uvedeny přímo odkazy na zdroje dat, které vydávají FRONTEX, IOM, EASO a UNHCR. Dále je uvedena metodologie – ze kterých zdrojů přesně jednotlivé instituce vycházejí. Například IOM (Mezinárodní organizace pro migraci), pro kterou pracuji, získává data v rámci Early Warning Information Sharing Network přímo od orgánů jednotlivých zemí (policie, příslušných ministerstev, dalších organizací atd.). Pracovníci misí IOM v Řecku jsou od podzimu přítomni přímo registracím na jednotlivých ostrovech. Mise IOM také v Itálii, Makedonii, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku a dalších zemích denně vydávají detailní statistiky nově registrovaných. Ty jsou k dohledání například zde . Jsou tam rovněž informace z dotazníkových šetření s mnohými z příchozích. Registrační procedury nejen v Řecku jsou stále propracovanější, a ačkoli nelze vyloučit pochybení, občané jiného státu vydávající se za Syřany by byli velmi pravděpodobně odhaleni. Z databází je zřejmé, že další národností, která hovoří arabsky a mohla by se za Syřany vydávat, jsou pouze Iráčané – ti k tomu ale nemají důvod, protože jsou spolu s Afghánci také pouštěni z Řecka dále a je jim udělována mezinárodní ochrana. Ostatní národnosti, jejichž počty jsou významnější – Íránci, Bangladéšané a Pákistánci, jsou již zadržováni v Řecku a jejich počty klesají. Vzhledem k tomu, že navíc až na výjimky nemluví arabsky, byli by rovněž odhaleni. Co se týče cesty přes Itálii, tam jsou v posledních měsících počty imigrantů pouze v řádu několika tisíců, tedy menší než v předloňském roce, takže osoby vydávající se za Syřany by byly velmi jednoduše odhaleny.

Informace o falešných dokladech všechny uvedené organizace, národní policie a další složky již v loňském roce zaznamenaly a věnují jim při své práci pozornost. Pokud má kdokoliv informace o tom, že nepracují správně, měl by na to konkrétně upozornit. Neurčitá tvrzení „je známo, že“ a „velké množství“, která jste uvedl,  nelze považovat za věrohodná, ale za spekulativní.“

Děkujeme za pozornost.