1. místopředseda Senátu (ODS)

Počet výroků: 1

Podle německé tajné služby by jich (fundamentalistů) mezi uprchlíky mohlo být 10 až 15 procent.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS) rád tne do živého a pro jadrnější výraz nejde daleko. Podobně tomu bylo i v rozhovoru, který dal Parlamentním listům po útocích v Bruselu, kdy řekl, že mezi uprchlíky je 10 až 15 % fundamnetalistů. Zkusili jsme zdroj těchto procent najít.

Dopis

07. 04. 2016

Vážený pane místopředsedo,

píšeme Vám za projekt Faktus, který formou otevřených dopisů, poskytuje informační servis politikům k jejich výrokům s cílem vést o kontroverzních tématech férovou debatu. V této souvislosti nás zaujal Váš výrok, který padl v rozhovoru pro Parlamentní listy po teroristických útocích v Bruselu: „Evropa si na válku s teroristy sama zadělává. Jednak dlouhodobým přijímáním masy uprchlíků, mezi kterými jsou beze sporu i fundamentalisté. Podle německé tajné služby by jich mezi uprchlíky mohlo být 10 až 15 procent.“

Bezpečnost je základ, v tom jsme jistě zajedno, ale i její udržování by mělo vycházet z faktů. Proto jsme se rozhodli zapátrat po zdrojích Vámi uváděných procent.

Německá média píší o stovkách radikálů

Nejprve jsme se soustředili na německá a následně i zahraniční média, zdali se v nich neobjevila Vámi zmíněná informace. Nenašli jsme žádný takový mediální výstup.

Poté jsme oslovili všech pět německých tajných služeb. Odpovědi přišly od tří, přičemž dvě deklarovaly, že informace nepochází od nich, a třetí se k tématu nechtěla vyjadřovat, protože informace poskytuje pouze vládě, nikomu jinému.

Naopak deník Die Welt už na začátku letošního března uvedl, že v hledáčku německé kriminální policie je přibližně 450 lidí, kteří jsou vyhodnoceni jako islamističtí radikálové s potenciálem spáchat závažný zločin. Přibližně 200 z nich je momentálně v Sýrii či severním Iráku (na území okupovaném tzv. Islámským státem) a 65 již sedí ve vězení. Informace čerpal Die Welt od zpravodajské služby Bundesamt für Verfassungsschutz, která na svých stránkách publikuje mnoho dat o terorismu, ale žádná, která by zmiňovala vámi řečená procenta.

Pokud přihlédneme k loňskému počtu žádostí (samotných žadatelů bylo méně) v Německu, dostáváme se k číslu, které překračuje jeden milion. O stovce tisíc či několika desetitisících islamistických radikálů, ale německá kriminální policie nic neříká.

Uprchlíci nejsou teroristé

Přesto zastavme se ještě u původu islamistických radikálů – jedná se o uprchlíky, tedy azylanty? V prostředí západoněmeckých průmyslových aglomerací jde většinou o 2. generaci, tedy potomky původně azylantů (většina z nich má dnes už jinou formu pobytu nebo občanství), kteří se v Německu narodili nebo sem přišli jako velmi malé děti (jsou tedy němečtí občané).

Ke stejnému závěru na základě profilů teroristů došel i francouzský politolog a islamolog Olivier Roy. Atentátníci v případě útoků ve Francii nebo nedávných v Bruselu (i dalších evropských atentátů staršího data) nebyli uprchlíci, naopak ti mají většinou velikou motivaci se integrovat, ale často jejich děti a ve 25 % případů pak konvertité.

Proč? Roy mluví o tzv. generační a nihilistické krizi, která je zhoubným podhoubím pro evropský džihádismus. Druhá generace se bouří proti svým rodičům, takže od nich nepřijímá ani jejich víru, naopak po divokém období plném promiskuity, drobné kriminality, užívání alkoholu a drog, kdy rezignovala na veškeré hodnoty (často už v tuto chvíli absolvovali první trest odnětí svobody) se její příslušníci radikalizují a stávají se nositeli symbolů náboženské askeze (dívkám, kterým nedávno minisukně odhalovaly vysoko nohy, teď nesmí z šátku čouhat ani vlásek). Nejde jim o islám, ale o islamismus, protože se jedná o aktuálně největší hrozbu, díky které se mohou „proslavit“ a pomstít za příkoří a ponížení, která jako potomci azylantů pracujících často v manuálních profesích zažili, anebo prostřednictvím rodičů vnímali. V Evropě tak poslední roky bohužel sledujeme islamizaci radikalismu, nikoli bohudík radikalizaci islámu.

Pokud tedy vycházíme z Royovy analýzy zastavením (zpomalení už se děje) přijímání uprchlíků se v nejbližších letech atentátům nevyhneme. Protože jejich potenciální pachatelé nejsou uprchlíci, ale Evropané.

Konec démonizace tzv. Islámského státu

Co se s tím dá dělat? Podle Roye je nutné přestat medializovat brutalitu tzv. Islámského státu, přestat ji v mediálních výstupech popisovat pomocí expresivních výrazů jako „největší hrozbu“ apod. a soustředit se na fakta. Ta jsou pro bezprizorní mladé mnohem méně přitažlivá a aureola největších záporáků na světě se začne rozplývat. Navíc máme stále jasnější představu o profilu potenciálních pachatelů, který jistě pomáhá a bude stále více pomáhat tajným službám a policii odhalovat atentáty ještě ve fázi příprav.

Časem se evropský džihádismus stane dalším mementem radikalizace mládeže v Evropě podobně jako ten ze 70. letech minulého století. Při práci s cizinci by pak měl být motivací, jak nastavit integraci tak, aby byl její model přenosný i na její potomky.

Pokud by Vás zajímala celá analýza Olivier Roye, najdete ji na našich stránkách v českém překladu zde.

Děkujeme za pozornost.