Němci NEbudou chodit do důchodu až v 71 letech – musí živit, šatit a léčit ilegální imigranty

Ve svém článku Blok proti islamizaci tvrdí, že vysoká imigrantů porodnost způsobí pozdější odchod Němců do důchodu. Netvrdí náhodou odborníci celé roky opak?

Ve stejný den, kdy německý deník Die Welt publikoval analýzu o nutnosti postupného zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu, z něj Blok proti islamizaci vyvodil podivně závěry. Kvůli imigrantům, kteří mají vysokou porodnost a nepracují, musí jít Němci později do důchodu. Co na tom, že o migrantech není v původním zdroji ani slovo a že tento závěr odporuje realitě.

1. Faul: falešná porodnost

Autorem textu je nějaký/á „HM“ zdrojem textu je obsáhlý článek na Die Welt, z kterého je použita maximálně úvodní věta a který migraci vůbec nezmiňuje. Co se týká porodnosti Němek BPI odkazuje pouze na heslo ve Wikipedii „Obyvatelstvo evropské unie“, které pracuje s daty z roku 2009. U tvrzení „… zatímco miliony ilegálních imigrantů ( v Německu se říká nových Němců ) mají porodnost často i 7 dětí na jednu ženu“ neodkazuje na žádný zdroj. V roce 2015 připadá na německou občanku 1,43 dítěte, u cizinek pak 1,95. Data za rok 2016 nejsou dostupná. Analýzy z Velké Británie a Nizozemska pak dokazují, že porodnost imigrantek v nových zemích je nižší, než se předpokládalo a tím i vliv na demografický růst.

2. Faul: ignorace německé legislativy

Následující tvrzení, že tito „ilegální imigranti“ nepracují, neumí německy, jsou negramotní apod. je nesmyslné. Ilegální imigranti pracovat v Německu nesmějí, stejně tak navštěvovat bezplatnou výuku němčiny nebo integrační kurzy či pobírat sociální dávky.

  1. Faul: částečná statistika zaměněna za komplexní

Další zdrojem je až článek z března 2016 na iDnes.cz s titulkem Německé firmy přijaly jen zlomek migrantů. Neumějí jazyk a jsou moc staří, z kterého podle BPI vyplývá, že je zaměstnáno jen 0,018 % migrantů. Nikoliv, z článků vyplývá, že z nově příchozích migrantů je zaměstnáno jen 0,018 % migrantu u 30 největších německých firem. Žadatelé o azyl mohou pracovat jen ve výjimečných případech, jazykové kurzy jsou přístupné až azylantům (o čemž na konci informuje i článek na iDnes.cz) stejně jako plnohodnotný vstup na pracovní trh.

Následující číslo 99.98 % nově příchozích musí být živeno ze sociálních dávek je nesmyslně získáno odečtením výše zmíněných 0,018 % od sta.

Poslední odkaz „o šílených nákladech na migranty“ nefunguje.