CVVM: Češi jsou stále tolerantnější k homosexuálům. A to i v otázce adopcí

Názor poslankyně Pavlíny Nytrové, že adopce dětí homosexuálními páry jsou nebezpečné, zjevně nesdílí téměř polovina Čechů. Ukázal to nový průzkum CVVM, který už 11 let mapuje postoje české společnosti k lesbám a gayům.

 

Prague_Pride_2014_Václavské_náměstí_(1)

Prague Pride tradiční průvod hrdosti LGBT lidí a jejich příznivců se koná v Praze od roku 2011. Loni průvod a doprovodné akce navštívilo celkem 22 tisíc lidí. Akce odpůrců byly naopak co do počtu účastníků marginální.

 

V roce 2005, rok předtím než v Česku začal platit zákon o registrovaném partnerství, s ním souhlasilo 61 % lidí. Dnes je to podle červnové studie CVVM, kterou si objednala organizace Naše společnost, o 13 % více.  Situaci, kdy by homosexuální páry mohly adoptovat děti, si tehdy dokázalo představit jen 19 % respondentů. Momentálně je to v případě, že půjde o děti z ústavní péče 48 %  (43 % nesouhlasí) a jestliže se jedná o dítě partnera až 62 %.

 

tab 1 - homo

U otázky o registrovaném partnerství ale množství souhlasných odpovědí stagnuje. Oproti loňsku nevzrostla hodnota – 74 % souhlasných postojů v české společnosti ani o procento. Ve srovnání s rokem 2014 pak poskočila jen o 1 %.

Podrobnější analýza odhalila některé rozdíly vzhledem k sociodemografickým charakteristikám populace. Přiznání k homosexualitě by rozhodně způsobilo potíže statisticky významněji podle lidí starší 60 let a těch, kteří mezi svými přáteli nebo známými nemají lesbu ani gaye. Protikladné mínění, že by přiznání k homosexualitě potíže nezpůsobilo, naopak častěji zastávají lidé, kteří mezi svými přáteli nebo známými homosexuálního muže nebo ženu mají, a obyvatelé Prahy.

tab 2 homo

„Podpora všech sledovaných práv homosexuálů je obecně častější mezi lidmi ve věkové kategorii 15 až 29 let a 30 až 44 let, respondenty hodnotícími svoji životní úroveň jako dobrou a u většiny práv také mezi lidi s vysokoškolským stupněm vzdělání,“ konstatuje studie. Lidé souhlasící ve všech oblastech s rozšířením práv homosexuálů také uvádějí, že mezi nimi mají přátele a že by coming out v místě jejich bydliště člověku nezpůsobil potíže.

tab 2 homo

Naopak mezi odpůrce práv homosexuálů se nejčastěji řadili respondenti hodnotící svou životní úroveň jako špatnou, paradoxně ti hlásící se k levicové politické orientaci, lidé starší 60 let, důchodci, ti mající středoškolské vzdělání bez maturity nebo vyučení  a osoby deklarující římskokatolické vyznání. Stejní respondenti uvedli, že mezi gayi a lesbami nemají žádné přátele a také, že si myslí, že přiznání k homosexuální orientaci by dotyčnému způsobilo problémy v jejich bydlišti.

 Jedinou otázkou, v níž respondenti trvale mírně kolísají, jsou sňatky stejnopohlavních páru. Jinak tolerance vůči homosexuálům a rozšířením jejich práv, zvlášť v důležité a stále pro mnohé kontroverzní oblasti adopcí, roste.