Tým Faktus: Ověření předvolební diskuse z Libereckého kraje. Hlavní téma migrace

Společně s Demagogem.cz ověřuje Faktus předvolební diskuse na ČT k letošním krajským volbám. Zajímají nás nejen výroky mající potenciál vyvolávat nenávist, ale obecně takové týkající se ohrožených skupin a menšin. V první diskusi z Libereckého kraje se utkali Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), Dan Ramzer (ODS), Jitka Volfová (ANO 2011), František Gábor (TOP 09), Pavel Svoboda (ČSSD), Lidie Vajnerová (BpLK), Stanislav Mackovík (KSČM), Jana Hnyková (Úsvit) a Zuzana Kocumová (Změna).

 Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj): 2 pravdivé, 1 neověřitelný

Výrok: „Tady zazněla informace o desítkách uprchlíků, kteří volně přecházejí přes hranici. Já mám od Policie České republiky jiné číslo a to je za posledního půl roku 2 lidé, kteří byli zadrženi na území Libereckého kraje a nebyli to nelegální imigranti, ale byli to lidé, kteří měli v Německu status čekatele na azylové řízení a v Žitavě nastoupili do špatného vlaku a místo do Görlitz dojeli do Hrádku nad Nisou.“

PRAVDA

Ověření: „Kromě dvou běženců, kteří se v Libereckém kraji objevili skutečně omylem — že zvolili špatný vlakový spoj, jsme do současné době v našem kraji nezaznamenali žádný pohyb osob v souvislosti s migrační krizí. Takže za náš Liberecký kraj mohu sdělit, že máme zadrženo „nula“ osob“, potvrdila Vlasta Suchánková, tisková mluvčí policie v Libereckém kraji.  Na základě tohoto vyjádření hodnotíme výrok jako pravdivý.

Ze statistiky ministerstva vnitra vyplývá, že policie od 17. června 2015 do půlnoci ze 16. na 17. září 2016 zjistila celkem 3 713 osob, v současnosti je v detenčních zařízeních umístěno celkem 82 osob (Bělá pod Bezdězem: 24, Vyšní Lhoty: 12, Drahonice: 46). Pro úplnost dodáváme, že ve dnech 11. a 12. května 2016 proběhla na území ČR policejní akce „Koridor“, během níž se ukázalo, že ČR není pro ilegální migranty tranzitní zemí.

Při kontrolách nedošlo k zajištění žádné osoby, která by se na území ČR pohybovala v souvislosti se současnou migrační krizí. Policie naopak zadržela 50 cizinců, kteří porušili pobytový režim či u nás např. pobývali načerno, a s těmi bylo zahájeno řízení o vyhoštění.

Výrok: „V Žitavě je 250 uprchlíků.“

NEEPRAVDA

Ověření: Výrok je hodnocen jako nePRADIVÝ, protože konkrétní počet uprchlíků v městě Žitava neustále kolísá. Žitava (Zittau) je obec nacházející se na hranici ČR v saské oblasti Görlitz. Oficiální webové stránky pro tuto oblast uvádí, že se v této oblasti uprchlíci nachází a dále informují o kapacitě jednotlivých ubytoven pro uprchlíky. V Žitavě je tato kapacita 350 lůžek (v nouzi 560). Není ovšem jasné, do jaké míry je jejich kapacita naplněna.Ve stejnojmenném hlavním městě oblasti Görlitz se v březnu 2016 nacházelo 676 osob žádajících o azyl. Oficiální zdroje neuvádí počet osob žádajících o azyl v Žitavě a v průběhu víkendu není možné toto číslo zjistit. Všechny úřady (radnice v Žitavě, úřad oblasti Görlitz, Saské azylové informační centrum a Federální úřad pro migraci a uprchlíky) jsou případně ochotny tyto informace poskytnout v pondělí. Výrok bude tedy doplněn ihned po zjištění informací od zmíněných institucí.

„Říct přesně kolik je v žitavském zařízení momentálně uprchlíků, je velmi těžké, protože počet se mění každý den. Ke 12. září bylo ve třech budovách ubytovny pro uprchlíky umístěno 225 lidí. Dalších 145 uprchlíků pak pobývalo v dalších ubytovacích kapacitách města,” upřesnil Kai Grebasch, tiskový mluvčí města.

 Výrok: „Moderátorka: V Libereckém kraji už bylo vytipováno dohromady 5 míst, kam by tedy případně uprchlíci mohli být alokováni. Údajně se jednalo o nějaké 4 autokempy plus ještě…To jste vytipovávali vy přímo na hejtmanství? Martin Půta: Vytipovávali to pracovníci krizového řízení a jednalo se o situaci, kdy se nevědělo, že ta migrační vlna nepřelije přes naše hranice. Jednalo se o záchyt v loňském létě, o místo, kde by ti lidé dostali najíst, kde by dostali napít, kde by mohli přespat do té doby, než se bude jejich statut řešit.“

PRAVDA

Ověření: Podle dokumentu vydaném ministerstvem vnitra “Příručka pro obce využitelná při vzdělávání pracovníků krizového řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti” v roce 2014, která obsahuje i kapitolu Migrace, je migrační vlna popisována jako zvýšený tlak cizinců na hranice ČR za účelem legálního nebo nelegálního vstupu do země, popřípadě tranzitu.

“Ve vztahu k obcím (a krajům) Typový́ plán předpokládá výslovně pouze dva úkoly: aktivace krizovho řízení a zabezpečení činnosti krizových štábů a spolupráce při zabezpečení ubytování pro uprchlíky, vytipování vhodných objektů, poskytování zdravotnické péče a humanitární pomoci”. Vzhledem k migrační vlně, která probíhala v sousedním Německu, byly kraje loni na podzim vyzvány k vytipováni vhodných dočasných ubytovacích kapacit, Liberecký kraj vybral 5 míst z toho 4 autokempy, jak v reportáži ČT citované i v diskusi potvrzuje Miloslava Volfová, pracovnice oddělení krizového řízení krajského úřadu.

Pavel Svoboda (ČSSD): 1 nepravdivý

Výrok: „Máme v Německu, pokud se nepletu, přes půl milionu nevyřízených azylových žádostí z minulého roku.“

NEPRAVDA

K 8. srpnu 2016 bylo nevyřízených žádostí o azyl ve Spolkové republice Německo 526 276. Tento údaj sdělilo ministerstvo vnitra deníku Süddeutsche Zeitung. Což je počet všech otevřených žádostí, tedy i těch, které byly registrovány letos.

Tisková zpráva spolkového ministerstva vnitra z 9. 9. 2016 vnitra uvádí, že v období od ledna do srpna 2016 požádalo o azyl 564 506 vzrostl oproti stejnému období loni (231 302) o 144,1%. Hlavními zeměmi původu byly Sýrie, Afghánistán.

Svoboda tedy uvádí správný počet žádostí, nicméně nejde jen o ty z loňského roku. Celkově tak není pravdou, že by přes půl milionu žádostí v Německu pocházelo z minulého roku.

Jana Hnyková (Úsvit): 1 nepravdivý

Výrok: „V srpnu letošního roku, na konci tohoto měsíce, schválila vláda výběrové řízení pro organizaci, která má v letech 2017-2020 přijmout do České republiky 6 tisíc imigrantů.“

NEPRAVDA

Výrok je hodnocen jako nepravdivý, neboť samotná vypsaná zakázka neznamená, že by Česká republika takto přijímala 6 tisíc imigrantů. Jde o spíše o vytvoření možnosti reagovat na případný problém, který by mohl nastat v souvislosti s příchodem vysokého počtu lidí žádajícího o mezinárodní ochranu.
Vláda přijala 31. 8. 2016 usnesení o veřejné zakázce s názvem Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v letech 2017 — 2019 a ustanovila komisi, která poskytovatele těchto významných služeb vybere.

„Tato veřejná zakázka nikterak nepredikuje skutečný počet osob s mezinárodní ochranou (tedy že by ČR přijala do roku 2019 šest tisíc migrantů), ale zároveň může umožnit řešit i případný nárůst žadatelů,” zdůraznila Klára Pěknicová z tiskového oddělení ministerstva vnitra pro Novinky.cz.

Zakázka se týká, jak osob prelokovaných, které přijdou v rámci kvót (pak je jejich integrace placena z evropských peněz), tak osob, které spontánně zažádají o azyl, např. Ukrajinci (pak prostředky na integraci plynou z národního rozpočtu).

 Ověřní všech výroků z diskuse najdete na Demagog.cz