O nás

Základní informace

Odběr článků

Email *

Motto: „Autoři často tvrdí věci, které člověk se zdravým rozumem nemůže považovat za pravděpodobné, ale v knize je to, jak se říká, černé na bílém a konec. Považovali jsme s Vaším panem dědečkem tento stav za nesnesitelný, a abychom zabránili nezodpovědnému překrucování fakt, na které si páni romanopisci zvykli, zařídili jsme si „Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru.“          Zdeněk Jirotka, Saturnin

Fakta o projektu

Jádrem je tým dobrovolníků zajímajících se o politiku a vše, co k ní patří (politické strany, politiky, média). Sledujeme společně veřejnou komunikaci a strategie politického marketingu. Vyhledáváme relevantní informace, abychom podopořili férovou diskusi o aktuálních tématech.

Pro financování iniciativy Faktus nevyužívá Člověk v tísni, o.p.s prostředky z veřejných zdrojů.

Fakta o motivaci

Respektujeme svobodu slova. Každý může říkat někdy hlouposti. Nezabýváme se hodnotovými soudy. Je nám jasné, že povzbuzování strachu a krmení nenávisti mezi skupinami ve společnosti je odjakživa součástí politické hry.

Pečování a řízení nenávisti umožnilo vybudovat nacistické Německo – technicky a emočně vykonat holokaust, dnes díky masové komunikaci umožňuje ošálit a potlačit lidskost i fakta. A to už je jednoduchá cesta k  radikalizaci obyvatel v demokratických státech, k postupnému rozvratu jejich institucí i jich samotných. Symboly politicky uchopené a směrované nenávisti je možné najít v minulosti i v současnosti. Jen kulisy bývají různé. Rwanda, Srebrenica, Lidice, Šrí Lanka, Lety u Písku, Belfast, Sýrie.

Vyhledáváme proto příležitosti podpořit používání relevantních, důvěryhodných zdrojů v politické komunikaci. Všímáme si zejména hraní karet menšinových: etnických, náboženských, sexuálních; genderových. Obracíme se přímo na autory výroků a nabízíme jim faktický servis pro upřesnění nebo získání kontextu informací, které předkládají veřejnosti. Nezabýváme se ale politiky marginálních extremistických stran postavených na nenávisti. Bylo by zbytečné psát někomu, kdo vědomě navazuje na strašlivé chyby minulosti, a pomáhat mu ve zviditelnění. Přehled politiků, kterým záměrně nepíšeme, naleznete v sekci Izolace.

Chcete-li nám s tím pomoci, napište nám.

Kontakt na koordinátorku projektu: katerina.copjakova@faktus.info; 778 493 091

Vybíráme

 1. Zabýváme se pouze výroky vůči menšinám etnickým, náboženským, sexuálním, rasám, gendru a marginalizovaným skupinám, jako jsou např. lidé bez domova.
 2. Vyhodnocujeme pouze výroky politiků.
 3. Nevyhodnocujeme výroky malých stran, jejichž politika je postavena na nenávistné ideologii, jako je např. nacismus. Jejich výčet najdete v sekci „Izolace“.
 4. Monitorujeme média, sociální sítě, veřejné projevy politiků, oficiální webové stránky politických stran, uskupení a jednotlivých politiků.

Ověřujeme

 1. Ověřujeme faktickou správnost výroků na základě informací z otevřených zdrojů, jako jsou např. odborné statistiky nebo platné zákony a normy České republiky.
 2. Pokud je součástí vyjádření citace třetí osoby či instituce, oslovujeme i ji.
 3. Součástí našich rozborů jsou zdroje, z nichž jsme čerpali.

Informujeme

 1. Okamžitě po zachycení výroku a umístění jej na našem webovém portálu a Facebooku informujeme politika přes všechny možné kanály, jako jsou např. e-mailová pošta či Facebook.
 2. Od doručení dopisu, že jsme začali politikův výrok zpracovávat, čekáme 72 hodin na politikovu odpověď.
 3. Pokud politik odpoví, je jeho reakce součástí článku k danému výroku na našem webovém portálu.
 4. Pokud neodpoví, pokračujeme v rozboru výroku sami.
 5. Pokud znění výroku popírá, tuto informaci v článku k danému výroku zachytíme a dále ji ověřujeme.

Hodnotíme

 1. Používáme systém dvojí kategorizace.
 2. Tematickou pro usnadnění orientace zvanou „Anti“, která definuje, proti jaké skupině obyvatel je nenávist směřována.
 3. Motivační, ktará má odkrýt, proč politik nenávistný výrok použil.