Syřan se 4 manželkami a 23 dětmi na dávkách NEbere 9,5 milionu korun

Mnoho manipulativních zpráv má kořeny v seriózních článcích. Ty se stanou nejprve zdrojem pro domácí bulvár, následně zahraniční až doputují do české kotliny. Pokaždé se z nich přitom nějaké informace vytratí a jiné přibudou. Otázkou zůstává, proč výsledek, který dorazí k tuzemským čtenářům, bývá skoro pravidelně nejhorší.

23det
Na českém serveru Expres.cz se 25. října objevil článek s bombastickým titulkem „Syřan se 4 manželkami a 23 dětmi bere na dávkách v Německu 9,5 milionů korun“ doplněný o dost nepochopitelnou fotogalerii obsahující pouze ilustrační obrázky. Překvapivě má článek oproti jiným podobným autora.

1. Faul: nadsazená čísla

Do Evropy loni nepřišly téměř dva milióny uprchlíků. Podle posledních čísel jich bylo přibližně 1,2 milionu a ano většina z nich zamířila do Německa.

2. Faul: absence zdrojů

Bez uvedení jakéhokoliv zdroje (legislativy nebo alespoň převzaté citace kompetentní osoby) obsahuje článek tvrzení: „Absolutním rekordmanem v přijímání sociálních dávek je pak devětačtyřicetiletý Syřan Ghazia A. Ten si za rok přijde na neuvěřitelnou částku v přepočtu 9,7 milionu korun.“ Ponechme stranou 200 000 korun, o které stihly sociální dávky narůst mezi titulkem a třetím odstavcem a zkusme rozklíčovat, kde tuto informaci autor našel. První článek o rodině syrského uprchlíka vyšel na začátku srpna v německém regionálním deníku Rhein-Zeitung. Popisuje především složitou integraci rodiny. Německo mnohoženství zakazuje, Syřanova rodina tak byla rozstěhována do více bytů. Musel si vybrat jednu manželku, s níž sdílí domácnost. Ostatní ženy podle reportáže, která vyšla v říjnu v Bildu, bydlí se svými dětmi v okolních obcích.
Ani v jednom z těchto článků není informace o výši dávek, které jednotliví dospělí pobírají. Navíc se – možná vlivem doby, která mezi články uplynula – situace rodiny liší. Reportáž Bildu tvrdí, že muž žije s jednou manželkou a pěti dětmi, druhá žena žije s pěti dětmi, třetí se čtyřmi a čtvrtá se třemi a jedna dcera se provdala do zahraničí. Dohromady tedy 18 potomků, v titulku se ale také píše o 23 dětech. V reportáži je dále informace, že všechny dětí jsou ve věku 1 rok až 22 let. Šest z nich je tedy dospělých a žije mimo domov?
Už z těchto komplikovaných počtů je zřejmé, že je zde 5 až 10 rodinných příslušníků dospělého věku, kteří v Německu pobírají možná nějakou dávku sociální podpory, nikoliv jeden příjemce Ghazia A.
Informaci o částce 9, 5 milionu ročně má už přímo v titulku americký webový portál Breitbar a odkazuje na výpočet finančního manažera Huberta Königssteina ze Sdružení německých zaměstnavatelů. Ten ale také nemůže přesně spočítat, jak vysoké dávky tito azylanti dostanou. Musel by znát detaily věku, místa narození nejmladšího dítěte, počty dospělých dětí, zda studují či nikoliv apod. Německý sociální systém je štědrý a zároveň komplikovaný. Platí ale, že azylant má nárok na stejné sociální dávky jako německý občan a také občan EU. Článek na Expresu jméno finančního manažera ani odkaz na výpočet neuvádí. Možná proto, že v článku manažer uvádí, že se jedná  nepotvrzený odhad?

3. Faul: absence kontextu

Už první článek v Rhein-Zeitung neobvyklý případ uzavírá slovy, že co do dramatičnosti integrace je rodina ve městě výjimkou a co do počtu dětí je pravděpodobně jediná v okrese. Tuto informaci se ale v české verzi případu nedočteme.