Nárůst inkluze znamená horší vzdělání pro všechny

Výroky

Nesouhlasím s vládním rozhodnutím zavádět další inkluzi. Praxe ze světa ukazuje, že každý narůst inkluze, tedy začleňování hůře vzdělavatelných dětí mezi ty běžné, snižuje úroveň vzdělání pro běžné žáky na straně jedné a na straně druhé se hůře vzdělavatelným dětem nedostane odborné péče, jaká je ve speciálních školách.